Nieuws

Op vrijdag 29 september is het tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering. Voorstellen kunt u opsturen aan de secretaris. De secretaris stopt na de jaarvergadering, een opvolger is zeer welkom!

In Memoriam Jos de Jager


Op 12 september 2023 is ons oudste lid Jos de Jager overleden. Hij is negentig jaar geworden. Hij is
zeer lange tijd, tot en met het eind van zijn leven, lid van onze club geweest. Hij heeft ook allerlei
functies vervuld in die jaren, zoals wedstrijdleider, jeugdleider en klokkenreparateur. Wanneer hij bij
onze club is gekomen, weet ik niet zeker. In een interview in De Middelburger, eind 2022, gaf hij aan
dat hij vijftig jaar geleden, toen hij werkte als fruitteler, iets zocht ter ontspanning en zich toen
aansloot bij een schaakclub. Schaken kon hij al sinds zijn tiende, zijn moeder had het hem geleerd in
oorlogstijd. Volgens de online ledenadministratie was hij sinds 1990 lid van de club, maar ik denk dat
het veel langer was. In 1978 staat in een artikel in de PZC over het Zeeuws kampioenschap schaken
(waarin ook over een met wit spelende Middelburger Ard Kögeler wordt gerept): Jos de Jager,
Middelburg, 4,5 p.

Jos vertelde in het interview dat hij als jeugdleider al snel zag welke kinderen goed zouden kunnen
worden in schaken. ‘Je moet namelijk wel wiskundig inzicht hebben.’ Zelf kon hij ook goed rekenen.
Niet alleen in zijn partijen, waarin hij weinig bedenktijd gebruikte, maar wel goede zetten deed. Hij
vertelde me eens dat hij, toen de maximumsnelheid van 120 kilometer per uur was ingegaan, twee
keer naar Almere was gereden, één keer met 120 kilometer per uur, de andere keer met 80
kilometer per uur. Het scheelde een halfuur reistijd en vijf liter brandstof. Dat was voor hem geen
moeilijke rekensom. Hij liet zich niet gek maken. Ook niet op de club. Hij speelde zijn partij, dronk
een borreltje (als ik me goed herinner, maakte hij zelf ook drank van eigen fruit) en reed weer terug
naar zijn huis, buiten Lewedorp. Dat is hij tot op hoge leeftijd blijven doen.

Helaas ging in het begin van dit jaar zijn gezondheid achteruit, waardoor hij uiteindelijk moest
verhuizen naar een bejaardenhuis in Lewedorp. Op 14 september kwam het bericht dat hij overleden
is. Moge hij rusten in vrede.
Arjan van Tuijl
Secretaris

In Memoriam Tjitte de Boer

Op 20 juni 2023 is ons clublid Tjitte de Boer overleden aan de gevolgen van een slopende ziekte. Tjitte was tot hij ziek werd een trouw bezoeker van de clubavonden. Hij heeft enorm veel voor de club betekend.

Toen ik begon bij SV Middelburg, was hij altijd al aanwezig als ik kwam, meestal zat hij dan warm te schaken met Marcel Nellen voor de competitiepartij begon, en hij ging ook als een van de laatsten weer naar huis. Dat was niet geheel en al uit vrije wil: Hij deelde aan het begin van de avond briefjes uit waarop we onze gebruikte consumpties konden noteren, die we aan het eind van de avond weer bij hem inleverden, waarna hij uitrekende wat we moesten betalen. Schakers die vroeg klaar waren, wilden hem nog weleens tijdens zijn partij storen, notoire gezelligheidsdrinkers werden tegen een uur of twaalf, halfeen door hem vriendelijk gemaand om eens af te rekenen zodat hij naar huis kon met een kistje vol contant geld. Dat heeft hij jaren gedaan. Toen Marjo en Tjitte er eindelijk mee stopten, heb ik het nog korte tijd gedaan. Ik werd warm ontvangen bij hen thuis en kreeg uitleg over de verdere verwerking: streepjes turven, uitrekenen hoeveel er naar de club ging en hoeveel naar de activiteitenvereniging, hoeveel wisselgeld er in kas moet zijn… het was een heel gepuzzel op de zaterdagochtend.

Ook nadat Marjo en Tjitte gestopt waren met het betaalgebeuren, bleef Tjitte trouw de clubavonden bezoeken en hij bleef ook klaarstaan voor de club. In september 2021, een paar dagen voor de eerste KNSB-wedstrijd van dat seizoen, raakten we een basisspeler kwijt. We vonden Tjitte bereid om als basisspeler opgesteld te worden, wat betekende dat hij minstens twee wedstrijden moest spelen. Enkele dagen later zat hij bij mij in de auto op weg naar Krimpen aan den IJssel. Die dag vertelde hij me dat hij niet meer hard mocht lopen (wat hij jaren had gedaan). Hij vertelde me ook dat hij 70 was. Dat verraste me, ik had hem zeker tien jaar jonger geschat. Ik dacht toen ook: die man is onverwoestbaar. Helaas had ik het mis.

In september 2022 was Tjitte met Marjo nog gewoon op de jaarvergadering, een paar maanden daarna kreeg ik bericht dat hij ernstig ziek was. Op het schaakbord had ik vaak moeite om hem te verslaan omdat hij altijd taai bleef verdedigen. Die stoïcijnse onverzettelijkheid toonde hij ook tijdens de behandeling. Helaas heeft die rotziekte hem toch ingehaald. Hij is in het bijzijn van zijn gezin overleden.

De club verliest een gemoedelijke man met hart voor het schaken én voor de club. Het verlies voor Marjo en de andere nabestaanden is vele malen groter. Moge hij rusten in vrede.

Arjan van Tuijl